0903314988

 » 
 » 
CÔNG TY TNHH CỰ THÀNH (VIP SPOR)

CÔNG TY TNHH CỰ THÀNH (VIP SPOR)

 Hệ thống đường ống thoát, điện & chiếu sáng.

 Hoạt động trong lĩnh vực Trang Phục, Dụng Cụ & Thiết Bị Thể Dục Thể Thao

Địa chỉ: QL51 - Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.

 

Công ty TNHH Công Nghiệp Điện D.C.N là đơn vị cung cấp và lắp đặt

Hệ thống đường ống thoát nước mưa.

Hệ thống điện & chiếu sáng dùng cho xây dựng.

Hệ thống điện chiếu sáng, cáp điện thoại, vi tính.

Hệ thống 02 giếng khoan và cấp nước đến bồn chứa.

Từ khóa liên quan : CÔNG TY TNHH CỰ THÀNH (VIP SPOR)