0903314988

 » 
Công trình tòa nhà văn phòng VINA OFFSHORE

Công trình tòa nhà văn phòng VINA OFFSHORE
25/11/2013 01:53

 Những hình ảnh cập nhật từ công trình VINA OFFSHORE (Vũng Tàu)

 Đến ngày 24/11/2013 các hạn mục của công trình VINA OFFSHORE đã hoàn thành theo tiến độ và đáp ứng nhu cầu của chủ đầu tư. Một số hình ảnh tại công trình VINA OFFSHORE của các hạng mục.

Hệ thống tổng đài điện thoại:

Hệ thống mạng

Hệ thống điều hòa không khí

Hệ thống chiếu sáng