0903314988

 » 
Dự án tòa nhà văn phòng Vina Offshore đang trong giai đoạn hoàn thành

Dự án tòa nhà văn phòng Vina Offshore đang trong giai đoạn hoàn thành
17/10/2013 02:17

Giai đoạn cuối của công trình Vina Offshore

Dự án tòa nhà văn phòng Vina Offshore được khởi công vào tháng 06/2013, sau gần 4 tháng triển khai công trình đang đi vào giai đoạn hoàn thiện. một số hình ảnh cập nhật tại công trình.