0903314988

 » 
 » 
NHÀ MÁY POS-VHDP KCN NHƠN TRẠCH 5

NHÀ MÁY POS-VHDP KCN NHƠN TRẠCH 5

 Hệ thống chiếu sáng, điện động lực, mạng máy tính và tổng đài nội bộ

 NHÀ MÁY POS-VHDP KCN NHƠN TRẠCH 5

Công ty TNHH Công Nghiệp Điện D.C.N là đơn vị cung cấp và lắp đặt

Cung cấp và lắp đặt hệ thống chiếu sáng nhà xưởng.

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện động lực

Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng máy tính và tổng đài nội bộ.

Cung cấp và lắp đặt hệ thống lạnh

Từ khóa liên quan : NHÀ MÁY POS-VHDP KCN NHƠN TRẠCH 5