0903314988

 » 
 » 
NHÀ SINH HOẠT - NHÀ THỜ CAO THÁI

NHÀ SINH HOẠT - NHÀ THỜ CAO THÁI

Hệ thống điện, cấp thoát nước, thông gió.

 Địa chỉ: Long Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

Năm: 2011

Công ty TNHH Công Nghiệp Điện D.C.N là đơn vị cung cấp và lắp đặt

Lắp đặt hệ thống điện - điện nhẹ 2011

Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt

Lắp đặt hệ thống lạnh và thông gió

Từ khóa liên quan : NHÀ Ở VÀ NHÀ SINH HOẠT