0903314988

Giải pháp

Hệ thống điện hoạt động thì các hệ thống khác trong tòa nhà mới hoạt động nên việc giám sát hệ thống điện trong hệ thống BMS là một ứng...
Giảm tổn thất điện năng (TTĐN) đó là giảm tiêu hao trong quá trình truyền tải điện năng tới thiết bị tiêu thụ điện, điện năng thương phẩm là giá...
Ngày nay khi công nghệ ngày càng phát triển thì yêu cầu về chống sét đánh thẳng (chống sét trực tiếp) và chống sét lan truyền là bắt buộc cho...
A. CÁC HỆ THỐNG KẾT NỐI VÀO ĐIỆN THÔNG MINH
Hệ thống chiếu sáng toàn bộ nhà.
Hệ thống chuông hình.
Hệ thống camera quan sát.
Hệ thống cảnh báo...